1 - 9 z 9
Analizy | | Tadeusz A Olszański

Odrzucenie przez Radę Najwyższą wotum nieufności dla rządu było efektem poufnego porozumienia między prezydentem, premierem i czołowymi oligarchami.

Analizy | | Rafał Sadowski

Jeśli władze ukraińskie nie podejmą znaczących wysiłków w celu przyspieszenia procesu reform, to program wsparcia MFW nie będzie mógł być kontynuowany.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

16 lutego wieczorem Rada Najwyższa Ukrainy nie zdołała uchwalić wotum nieufności wobec rządu Arsenija Jaceniuka.

Analizy | | Kamil Kłysiński

W ostatnich miesiącach sytuacja w obszarze praw człowieka i swobód obywatelskich nie uległa oczekiwanej poprawie w żadnej z istotnych kwestii.

Analizy | | Andrzej Wilk, Tadeusz A Olszański, Wojciech Górecki

Długotrwałość obecnej sytuacji wskazuje, że obie strony nie są zainteresowane ani eskalacją konfliktu, ani jego rozwiązaniem lub choćby zamrożeniem.

Komentarze OSW | | Tomasz Piechal

Saakaszwili stał się przede wszystkim graczem na forum krajowym, wspierającym obóz prezydencki.

Analizy | | Tadeusz A Olszański, Wojciech Konończuk

Minister Abromavičius i inni zagraniczni specjaliści powołani w skład rządu z rekomendacji prezydenta mieli zdynamizować proces reform.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Kijów skutecznie zmniejsza gazową zależność od Rosji, ale osiągnięcie trwałego efektu wymagać będzie od władz podjęcia kolejnych działań.

Komentarze OSW | | Jan Strzelecki

W związku z oddziaływaniem rosyjskiego kryzysu integracja gospodarcza na obszarze Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej uległa osłabieniu.