1 - 10 z 16
Analizy | | Witold Rodkiewicz

28 lipca ambasador USA w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ, gdzie wręczono mu noty dyplomatyczne z żądaniem zmniejszenia liczebności personelu.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Rządy landów Brandenburgii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii zamierzają ograniczyć tempo wdrażania polityki klimatycznej. 

Analizy | | Mateusz Seroka

Na przełomie czerwca i lipca doszło do pogorszenia relacji słoweńsko-chorwackich w związku z wydanym 29 czerwca wyrokiem Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Analizy | | Józef Lang

18 lipca turecka państwowa agencja Anadolu opublikowała listę dziesięciu amerykańskich baz wojskowych w północnej Syrii. 

Analizy | | Marcin Kaczmarski, Witold Rodkiewicz

W dniach 24–27 lipca odbywają się, po raz pierwszy na Bałtyku, wspólne rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie. 

Analizy | | Tadeusz Iwański, Kamil Kłysiński

W dniach 20–21 lipca prezydent Alaksandr Łukaszenka złożył oficjalną wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Petrem Poroszenką.

Komentarze OSW | | Artur Ciechanowicz

Dwucyfrowe poparcie dla Zielonych sprzed roku znacząco stopniało i obecnie partia może liczyć jedynie na 6–7% głosów.

Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Marta Jaroszewicz

Od ponad 20 lat głównym problemem niepodległej Ukrainy pozostaje systemowa korupcja.

Analizy | | Justyna Gotkowska, Piotr Szymański

Amerykańskie zestawy Patriot zostały czasowo rozmieszczone w państwach bałtyckich po raz pierwszy w historii.

Analizy | | Kamil Frymark

W wypracowanej deklaracji końcowej szczytu G20 przywódcy państw opowiedzieli się za dalszym wspieraniem wolnego handlu i przeciwko gospodarczemu protekcjonizmowi.