1 - 1 z 1
Analizy | | Anna Kwiatkowska, Krzysztof Strachota, Mateusz Chudziak

Obecny dialog radykalnie zmienia charakter relacji unijno-tureckich i znacząco podnosi pozycję Turcji.