1 - 10 z 12
Analizy | | Rafał Sadowski

7 grudnia Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia przez Unię nowego mechanizmu zawieszającego ruch bezwizowy. 

Analizy | | Maciej Falkowski

W drugiej turze wyborów parlamentarnych w Gruzji zmierzyli się głównie przedstawiciele Gruzińskiego Marzenia i opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego.

Analizy | | Maciej Falkowski

8 października w Gruzji odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Wybory odbywają się tam w systemie mieszanym, proporcjonalno-większościowym.

Analizy | | Maciej Falkowski, Krzysztof Strachota

8 października w Gruzji odbędą się wybory parlamentarne. Nowym elementem w kampanii wyborczej jest pojawienie się haseł zbliżenia z Rosją.

Analizy | | Maciej Falkowski

Przez Armenię przetoczyła się fala aresztowań działaczy opozycyjnych i aktywistów społecznych.

Analizy | | Maciej Falkowski

Niezależnie od rozwiązania kryzysu z zajęciem posterunku, w najbliższych tygodniach można oczekiwać pogłębienia się chaosu w Armenii.

Analizy | | Maciej Falkowski, Rafał Sadowski

Kwestia zniesienia wiz ma duży wpływ na stosunek społeczeństwa i elit gruzińskich do UE i szerzej Zachodu.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Warunkowe uwolnienie Hadidży Ismaiłowej jest elementem trwającej pozorowanej odwilży w Azerbejdżanie.

Analizy | | Wojciech Górecki

Bezprecedensowa aktywność Moskwy wokół ostatnich starć pozwoliła jej zdominować na obecnym etapie karabaski proces pokojowy.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Maciej Falkowski

Głównym beneficjentem politycznym czterodniowego konfliktu jest Rosja, która umocniła swoją pozycję jako faktycznego rozjemcy.