1 - 9 z 9
Analizy | | Piotr Żochowski, Kamil Kłysiński

6 i 9 grudnia białoruski Komitet Śledczy zatrzymał w sumie trzy osoby pod zarzutem nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym i religijnym.

Prace OSW | | Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski

Narracja rosyjska w odniesieniu do Białorusi uległa zmianie w 2014 roku, kiedy w kontekście konfliktu na Ukrainie i eskalacji napięcia między Moskwą i Zachodem doszło w rosyjskich środowiskach eksperckich oraz elitach władzy do istotnej…

Analizy | | Kamil Kłysiński, Szymon Kardaś

Rosja i Białoruś wypracowały porozumienie w sprawie rozbieżności odnośnie ceny rosyjskiego gazu dla Białorusi oraz warunków współpracy w sektorze naftowym.

Analizy | | Kamil Kłysiński

Zachowując pełną kontrolę nad tegorocznym procesem wyborczym, władze białoruskie starały się jednocześnie stworzyć pewne pozory liberalizacji.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

12 maja Sejm Litwy wezwał rząd do podjęcia działań na rzecz zahamowania budowy elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi, 55 km od Wilna.

Analizy | | Kamil Kłysiński

Wszystko wskauzje, że Rosja zdecydowała się wesprzeć Białoruś dopiero w obliczu ocieplenia na linii Mińsk-Bruksela.

Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński

Władze Białorusi przyjęły stosowaną już wcześniej taktykę zmierzającą do pozyskania dużych, nisko oprocentowanych kredytów stabilizacyjnych.

Analizy | | Kamil Kłysiński

W ostatnich miesiącach sytuacja w obszarze praw człowieka i swobód obywatelskich nie uległa oczekiwanej poprawie w żadnej z istotnych kwestii.

Komentarze OSW | | Jan Strzelecki

W związku z oddziaływaniem rosyjskiego kryzysu integracja gospodarcza na obszarze Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej uległa osłabieniu.