1 - 2 z 2
Analizy | | Tadeusz Iwański

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o powołaniu nowej Narodowej Komisji ds. Regulacji Sektora Energetycznego i Usług Komunalnych. 

Analizy | | Kamil Kłysiński

Zachowując pełną kontrolę nad tegorocznym procesem wyborczym, władze białoruskie starały się jednocześnie stworzyć pewne pozory liberalizacji.