1 - 10 z 23
Analizy | | Mateusz Chudziak

Atak w Ankarze jest świadectwem dalszej eskalacji odnowionego w lipcu ubiegłym roku konfliktu turecko-kurdyjskiego. 

Analizy | | Marek Menkiszak

Rosji zyskuje formalne uznanie przez Stany Zjednoczone roli kluczowego współdecydenta w kwestii regulacji syryjskiej.

Analizy | | Andrzej Sadecki

Stosunki węgiersko-rosyjskie wykraczają poza pragmatyczną współpracę energetyczną, a spotkania Orbána z Putinem służą umacnianiu więzi politycznych. 

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Odrzucenie przez Radę Najwyższą wotum nieufności dla rządu było efektem poufnego porozumienia między prezydentem, premierem i czołowymi oligarchami.

Punkt widzenia | | Maciej Falkowski

W gruzińskim społeczeństwie narasta frustracja i apatia wynikające głównie z braku poprawy sytuacji materialnej.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Łotysze będą mieć prawo wyboru dostawcy gazu, powstanie krajowy regulator nadzorujący system przesyłowy.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Łotwa nie miała rządu od 7 grudnia 2015 roku, gdy do dymisji podała się premier Laimdota Straujuma.

Analizy | | Mateusz Chudziak

Turecki atak spotkał się z ostrą reakcją zewnętrznych aktorów – Rosja uznała go za prowokację, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wezwały do deeskalacji konfliktu.

Analizy | | Rafał Sadowski

Jeśli władze ukraińskie nie podejmą znaczących wysiłków w celu przyspieszenia procesu reform, to program wsparcia MFW nie będzie mógł być kontynuowany.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

16 lutego wieczorem Rada Najwyższa Ukrainy nie zdołała uchwalić wotum nieufności wobec rządu Arsenija Jaceniuka.