1 - 10 z 15
Analizy | | Kamil Frymark

Zaangażowanie RFN w rozwiązanie konfliktu syryjskiego oraz walka z terroryzmem wymusiły na Berlinie zbliżenie z Turcją. 

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Przedterminowe wybory są elementem trwającego od kilku miesięcy procesu korekty systemu zarządzania państwem.

Analizy | | Kamil Całus

Zaprzysiężenie nowego gabinetu zakończyło kryzys rządowy wywołany aresztowaniem w październiku 2015 roku byłego premiera Vlada Filata.

Analizy | | Maciej Falkowski

Ofensywa propagandowa jest prawdopodobnie próbą odbudowy pozycji Kadyrowa, nadszarpniętej w związku ze śledztwem w sprawie zabójstwa Niemcowa.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

W świetle dotychczasowej praktyki reakcję rosyjską należy uznać za umiarkowaną. Kreml nie zdecydował się na szybką kontrakcję polityczną.

Analizy | | Marta Szpala

Nowy rząd może być niestabilny ze względu na rozbieżne priorytety partnerów koalicyjnych oraz ambicje liderów obu ugrupowań.

Komentarze OSW | | Kamil Frymark, Justyna Gotkowska

Postępująca destabilizacja południowego sąsiedztwa i tego konsekwencje dla UE i RFN wymuszają większe niemieckie zaangażowanie.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Od 12 stycznia przez Azerbejdżan przetacza się fala spontanicznych protestów wywołanych dramatycznie pogarszającą się sytuacją gospodarczą.

Analizy | | Wojciech Górecki, Wojciech Konończuk

Można przypuszczać, że obserwowany wzrost dynamiki rozmów wynika z nowych, nieznanych propozycji rosyjskich, które Kijów i Zachód są skłonne rozważyć.

Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski

Pekin pozytywnie zareagował na interwencję wojskową Moskwy w Syrii i uznał ją za element walki z terroryzmem.