1 - 10 z 16
Analizy | | Piotr Szymański

Od aneksji Krymu wzrasta rola Wielkiej Brytanii w polityce bezpieczeństwa i obrony Litwy, Łotwy i Estonii.

Analizy | | Justyna Gotkowska, Piotr Szymański

Dania, Szwecja i Finlandia były zaskoczone odwołaniem się przez Francję do art. 42.7 traktatu lizbońskiego po zamachach w Paryżu.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Dzięki nowemu łącznikowi i terminalowi sieci gazowe Litwy będą w stanie w 80% pokryć roczne zapotrzebowanie regionu na gaz.

Analizy | | Piotr Szymański

Dania zmniejszyła wkład w walkę z PI z powodu problemów technicznych myśliwców i braków kadrowych w siłach zbrojnych.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Rządy państw bałtyckich wobec narastającego problemu uchodźców zadeklarowały początkowo dobrowolne ich przyjęcie.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Decyzja Kohvera o nieapelowaniu pokazuje bezradność estońskiej i zachodniej dyplomacji w sprawie porwanego oficera.

Analizy | | Piotr Szymański

Zmniejszenie liczby patrolujących myśliwców było szeroko komentowane w państwach bałtyckich.

Analizy |

Nowy rząd będzie kontynuować politykę bezaliansowości, zacieśniać współpracę wojskową ze Szwecją oraz wielostronną z krajami nordyckimi i NATO.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Nowym prezydentem został 49-letni Raimonds Vējonis, dotychczasowy minister obrony w centroprawicowym gabinecie Laimdoty Straujumy. 

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Objęcie na rynku przewozów dominującej pozycji ułatwia rosyjskim kolejom dobrą współpracę z najważniejszymi przedstawicielami biznesu łotewskiego.