1 - 10 z 15
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja o realizacji TAPI przez Turkmenistan jest efektem klęski polityki dywersyfikacji eksportu gazu z tego kraju.

Analizy | | Józef Lang

Pomimo ograniczenia zaangażowania w regionie, USA kontynuuje wspieranie i wzmacnianie podmiotowości państw Azji Centralnej. 

Analizy | | Józef Lang

Sukcesy talibów w północny Afganistanie spowodowały nerwowe reakcje w państwach Azji Centralnej.

Analizy | | Józef Lang

Wszystkie partie, które dostały się do parlamentu, są prorosyjskie i zgadzają się z polityką prezydenta Atambajewa.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

W rządzie córka prezydenta będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne, co jest kluczowe w kontekście rozszerzającego się potencjału dla protestów na tle ekonomicznym.

Analizy | | Józef Lang

4 września w okolicach Duszanbe doszło do serii ataków na posterunki milicji, o których zorganizowanie MSW oskarżyło wiceministra obrony.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja Astany uwalniająca kurs waluty narodowej jest spóźnioną, dramatyczną próbą ratowania gospodarki.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Biszkek liczy, że akcesja do EUG ułatwi życie kirgiskim migrantom zarobkowym w Rosji i Kazachstanie.

Analizy | | Józef Lang

Wypowiedzenie przez Biszkek umowy z USA stanowi zwieńczenie trwającego od 2013 roku procesu wypierania zachodniej obecności z Kirgistanu.

Analizy | | Szymon Kardaś

Gazprom stracił zainteresowanie turkmeńskim gazem ze względu na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.