1 - 4 z 4
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Dewaluacja manata pomoże w zbilansowaniu budżetu państwa, który w prawie 60% zależny jest od transferów z funduszu naftowego SOFAZ.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja o realizacji TAPI przez Turkmenistan jest efektem klęski polityki dywersyfikacji eksportu gazu z tego kraju.

Analizy | | Maciej Falkowski

Zmiana konstytucji poprzez, prawdopodobnie sfałszowane referendum, konserwuje oligarchiczny system polityczny w Armenii.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Operacja służy zademonstrowaniu determinacji władz do tłumienia wszelkich przejawów opozycji i wpisuje się w zaostrzający się autorytarny trend.