1 - 2 z 2
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Dzięki nowemu łącznikowi i terminalowi sieci gazowe Litwy będą w stanie w 80% pokryć roczne zapotrzebowanie regionu na gaz.

Analizy | | Piotr Szymański

Dania zmniejszyła wkład w walkę z PI z powodu problemów technicznych myśliwców i braków kadrowych w siłach zbrojnych.