1 - 10 z 32
Analizy | | Artur Ciechanowicz

Spadkowi popularności Angeli Merkel towarzyszy rosnąca krytyka niemieckiej kanclerz ze strony jej obozu politycznego.

Analizy | | Rafał Sadowski

20 września z inicjatywy organizacji samorządu Tatarów, rozpoczęła się po stronie Ukrainy kontynentalnej blokada punktów kontroli przejazdu z Krymem.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

Rumunia coraz częściej jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład bezkompromisowej i konsekwentnej walki z korupcją.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Nadrzędnym celem Kremla jest wykorzystanie kryzysu wywołanego wojną domową w Syrii dla przełamania ograniczonej izolacji ze strony Zachodu.

Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański

Konflikt z Rosją odciągnął uwagę Kijowa od pogarszającej się sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionach niezagrożonych bezpośrednią agresją rosyjską.

Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło, Maria Domańska

Sytuacja trzeciego sektora w Rosji – niezależnych od państwa struktur społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie się pogarsza.

Analizy | | Konrad Popławski

Firma przyznała się do zarzutów, grozi jej kara w wysokości 18 mld dolarów, co jest równe jej rocznemu zyskowi.

Analizy | | Konrad Popławski

Niepokój niemieckich polityków budzą przewidywane koszty utrzymania migrantów i ich integracji na rynku pracy.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Rządy państw bałtyckich wobec narastającego problemu uchodźców zadeklarowały początkowo dobrowolne ich przyjęcie.

Analizy | | Mateusz Gniazdowski

Państwa głosowały przeciwko decyzji Rady Europejskiej bez szans na zbudowanie mniejszości blokującej.