1 - 5 z 5
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło

W Rosji maleje liczba imigrantów z Azji Centralnej, od lat stanowiących większość wśród pracujących tam gastarbeiterów.

Raport OSW | | Maciej Falkowski, Józef Lang

Obecnie na terytorium Syrii, a w mniejszym stopniu również Iraku, walczy kilka tysięcy wychodźców z państw postsowieckich.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

W rządzie córka prezydenta będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne, co jest kluczowe w kontekście rozszerzającego się potencjału dla protestów na tle ekonomicznym.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

10 września Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję ostro krytykującą Azerbejdżan za naruszanie praw człowieka i wzywającą władze w Baku do uwolnienia więźniów politycznych.

Analizy | | Józef Lang

4 września w okolicach Duszanbe doszło do serii ataków na posterunki milicji, o których zorganizowanie MSW oskarżyło wiceministra obrony.