1 - 2 z 2
Analizy | | Justyna Gotkowska

Decyzja o wycofaniu baterii rakiet z granicy turecko-syryjskiej miała nie tylko wymiar wojskowy, ale również polityczny.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Sytuacja Turcji jest i prawdopodobnie będzie stawać się coraz bardziej skomplikowana i obarczona ogromnym potencjałem niestabilności.