1 - 4 z 4
Analizy | | Justyna Gotkowska

Decyzja o wycofaniu baterii rakiet z granicy turecko-syryjskiej miała nie tylko wymiar wojskowy, ale również polityczny.

Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz

Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Sytuacja Turcji jest i prawdopodobnie będzie stawać się coraz bardziej skomplikowana i obarczona ogromnym potencjałem niestabilności. 

Punkt widzenia | | Krzysztof Strachota

Świat fascynuje się fenomenem Państwa Islamskiego, nie zauważając, że Bliski Wschód przeżywa kryzys i właśnie to jest zasadniczym wyzwaniem.