1 - 1 z 1
Analizy | | Marta Szpala, Marta Jaroszewicz

Biorąc pod uwagę ciągle zwiększającą się skalę migracji, należy się spodziewać dalszej eskalacji kryzysu, nie tylko w Macedonii, ale także w Serbii.