1 - 1 z 1
Analizy | | Marcin Kaczmarski

Nowe prawo zaciera granice między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.