1 - 2 z 2
Analizy | | Tomasz Dąborowski

Decyzje szczytu w Dubrowniku mają na celu zdynamizowanie procesu budowy infrastruktury gazowej, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej. 

Analizy | | Marta Szpala, Andrzej Sadecki

Od 2014 roku znacząco wzrosła liczba imigrantów, próbujących nielegalnie dostać się do UE przez państwa Bałkanów Zachodnich.