1 - 10 z 16
Analizy | | Jakub Groszkowski

Problemy partii rządzącej niemal wykluczają możliwość utrzymania przez Smer samodzielnych rządów w następnej kadencji.

Analizy | | Maciej Falkowski, Piotr Żochowski

Kreml, który jest arbitrem w sporze prezydenta Czeczenii z resortami siłowymi, stoi przed trudnym dylematem.

Punkt widzenia | | Szymon Ananicz

Narastające osamotnienie Turcji na arenie międzynarodowej wynika z coraz większego podporządkowywania polityki zagranicznej państwa ideologii partii rządzącej.

Analizy | | Maciej Falkowski

Śmierć Aliaschaba Kebekowa przyczyni się do dalszego osłabienia struktur i zdolności bojowych Emiratu Kaukaskiego. 

Analizy | | Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota

Postępowanie antymonopolowe KE ma na celu ujednolicenie reguł gry na rynku gazowym UE, jego pełnej integracji i efektywnego funkcjonowania.

Analizy | | Konrad Popławski

Berlin pracuje nad planem pozostania Grecji w strefie euro nawet w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez rząd w Atenach.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

W państwach regionu trwa ożywiona debata na temat rozbudowy infrastruktury gazowej.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Objęcie na rynku przewozów dominującej pozycji ułatwia rosyjskim kolejom dobrą współpracę z najważniejszymi przedstawicielami biznesu łotewskiego.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Tworzenie koalicji trwało ponad miesiąc, a współpraca polityczna z trzema ugrupowaniami o odmiennych programach będzie ogromnym wyzwaniem.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Strona rosyjska zademonstrowała skrajny pragmatyzm, odmawiając realnego wynagrodzenia Aten za prorosyjskie gesty.