1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Szymon Ananicz

Sto lat po ludobójstwie Ormian w Imperium Osmańskim wydarzenie to ma wciąż fundamentalne znaczenie dla ormiańskiej i tureckiej tożsamości.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Józef Lang

Pogarszające się stosunki z Rosją, rosnące uzależnienie od Chin i obawy o destabilizację skłaniają Aszchabad do prób korekty polityki zagranicznej.