1 - 3 z 3
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Kluczowa dla bezpieczeństwa państw bałtyckich jest nie tyle zachodnia, ile rosyjska percepcja wzmacniania obecności NATO.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Objęcie na rynku przewozów dominującej pozycji ułatwia rosyjskim kolejom dobrą współpracę z najważniejszymi przedstawicielami biznesu łotewskiego.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Tworzenie koalicji trwało ponad miesiąc, a współpraca polityczna z trzema ugrupowaniami o odmiennych programach będzie ogromnym wyzwaniem.