1 - 10 z 34
Analizy | | Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota

Nie należy wykluczyć, że gazowe „zawieszenie broni” zostanie przerwane przed określonym w protokole terminem.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Rezultaty wyborów na Ukrainie nie są dla Moskwy korzystne. Ich wynik jest ceną, jaką Rosja płaci za politykę wobec Ukrainy.

Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś

26 września po ponad trzymiesięcznej przerwie i intensywnych zabiegach strony unijnej wznowione zostały trójstronne rozmowy gazowe pomiędzy Ukrainą, Rosją i UE.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie nie przesądza o zakończeniu konfliktu. Niejasne i ogólne zapisy pozwalają na dużą dowolność w jego interpretacji.

Analizy | | Piotr Żochowski, Rafał Sadowski, Marek Menkiszak

Decyzja Kremla o rozpoczęciu bezpośredniej interwencji zbrojnej była najwyraźniej reakcją na groźbę faktycznego upadku tzw. republik ludowych.

Analizy | | Jadwiga Rogoża, Witold Rodkiewicz, Agata Wierzbowska-Miazga

Strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy pozostaje niezmienny – jest nim trwałe podporządkowanie Ukrainy.

Analizy | | Andrzej Wilk, Wojciech Konończuk

Starania Kijowa na rzecz szybkiego zakończenia wojny w Donbasie stoją w sprzeczności z celami Rosji.

Analizy | | Katarzyna Chawryło, Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański

Tragedia malezyjskiego samolotu najprawdopodobniej nie doprowadzi do wygaszenia konfliktu zbrojnego w Donbasie.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Doniesienia na temat rosnącej fali uchodźców z Ukrainy do Rosji stały się ważnym elementem rosyjskiej propagandy medialnej.