1 - 4 z 4
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Po trzech latach sporów o to, które z państw zbuduje regionalny terminal LNG, premierzy Estonii i Finlandii porozumieli się.

Analizy | | Justyna Gotkowska

Pomimo zaleceń raportu doradcy poprzedniej minister obrony, nowy rząd nie powoła komisji ds. przystąpienia Szwecji do NATO.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

W parlamencie powstanie silna opozycja przeciwko rządowi na czele z prorosyjską Zgodą.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Litwa zbudowała terminal z pobudek politycznych i cel polityczny inwestycji został osiągnięty.