1 - 6 z 6
Analizy | | Tadeusz A Olszański

Umowa jest dokumentem bardzo obszernym i wytycza ambitny program działań reformatorskich prawie we wszystkich dziedzinach życia państwowego.

Analizy | | Kamil Całus

Sondaże prowadzone w ciągu ostatnich miesięcy wskazują na wyraźną poprawę notowań dwóch głównych ugrupowań proeuropejskich.

Komentarze OSW | | Kamil Całus

W ciągu ostatnich miesięcy Moskwa coraz częściej korzysta z instrumentów nacisku ekonomicznego na Kiszyniów.

Analizy | | Kamil Całus

W ciągu ostatnich miesięcy Mołdawia zaczęła prowadzić bardziej asertywną politykę wobec kwestii naddniestrzańskiej.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Dość prawdopodobne wydaje się wznowienie przez siły separatystyczne i rosyjskie działań bojowych na większą skalę.

Analizy | | Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota

Nie należy wykluczyć, że gazowe „zawieszenie broni” zostanie przerwane przed określonym w protokole terminem.