1 - 9 z 9
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Można oczekiwać, że Ukraiński Kościół Prawosławny będzie unikać zajęcia jasnego stanowiska w obecnym konflikcie.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Rezultaty wyborów na Ukrainie nie są dla Moskwy korzystne. Ich wynik jest ceną, jaką Rosja płaci za politykę wobec Ukrainy.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Wybory wygrały siły opowiadające się za prozachodnią orientacją Ukrainy oraz reformowaniem jej gospodarki i życia społecznego.

Analizy | | Wojciech Konończuk

Węgiel ma kluczowe – obok gazu – znaczenie w ukraińskim bilansie energetycznym oraz w produkcji energii elektrycznej.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

26 października na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne, które przyniosą głębokie zmiany układu politycznego Rady Najwyższej.

Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś

26 września po ponad trzymiesięcznej przerwie i intensywnych zabiegach strony unijnej wznowione zostały trójstronne rozmowy gazowe pomiędzy Ukrainą, Rosją i UE.

Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

Wyniki finansowe Ukrainy za ostatnie miesiące potwierdziły znaczące pogłębianie się trwającego od połowy 2012 roku kryzysu gospodarczego.

Analizy | | Tomasz Piechal

W Charkowie został obalony jeden z największych pomników Lenina na Ukrainie. Obalenie pomnika poparł gubernator obwodu charkowskiego.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

16 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o oczyszczeniu władzy. Ustawa była przedmiotem zaciekłych sporów w parlamencie.