1 - 10 z 33
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

20 września w Baku rozpoczęto konstrukcję drugiej nitki gazociągu Baku–Tbilsi–Erzurum.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Marsz Pokoju w Moskwie był pierwszą od ponad roku tak liczną legalną akcją publiczną zorganizowaną przez krytyków Kremla.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Michaił Chodorkowski reaktywował fundację Otwarta Rosja i zaczął otwarcie mówić o swoich ambicjach politycznych.

Analizy | | Rafał Sadowski

Ukraina w związku z brakiem wsparcia militarnego oraz trudną sytuacją wojskową w Donbasie jest zmuszona do poszukiwania kompromisu z Moskwą. 

Analizy | | Szymon Ananicz

Pomimo prowadzenia stosunkowo powściągliwej polityki, Turcja jest poważnie narażona na zagrożenia płynące z konfliktów w Syrii i Iraku. 

Analizy | | Andrzej Wilk

Obserwowana co najmniej od 2007 roku postępująca militaryzacja państwa rosyjskiego stawia pytania o jej długofalowe konsekwencje.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Można szacować, że co najmniej od 400-500 tysięcy osób uciekło z terenów objętych konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy oraz z Krymu.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Wybory regionalne ilustrują ewolucję sytuacji społeczno-politycznej w Rosji, która ostatecznie skrystalizowała się po aneksji Krymu.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Prezydent Grybauskaitė zdaje sobie sprawę, że drogą do odbudowy stosunków z Polską są lepsze kontakty władz z mieszkańcami Wileńszczyzny.

Analizy | | Szymon Ananicz

Ostatnie tygodnie kolejny raz ujawniły rozbieżności wzajemnych oczekiwań Turcji i USA w odniesieniu do spraw Bliskiego Wschodu.