1 - 3 z 3
Analizy | | Wojciech Konończuk, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie genewskie nie oznacza początku odzyskiwania przez Kijów inicjatywy i nie będzie miało realnego wpływu na sytuację na wschodzie Ukrainy.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Kurułtaj (quasiparlament narodowy) nie odniósł się do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, co świadczy o akceptacji faktycznego status quo.

Analizy | | Marek Menkiszak

Rosja chce wypracowania w ramach negocjacji z głównymi partnerami zachodnimi porozumienia zawierającego m.in. założenia reformy konstytucyjnej na Ukrainie.