1 - 5 z 5
Analizy | | Andrzej Wilk

20–26 września miała miejsce poligonowa faza ćwiczeń szczebla strategicznego sił zbrojnych Rosji i Białorusi „Zachód 2013”. Jest to największe z dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych obu armii. Scenariusz i charakter…

Analizy | | Witold Rodkiewicz

14 września ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i Rosji, John Kerry i Siergiej Ławrow podpisali ramowe porozumienie o poddaniu pod międzynarodową kontrolę i likwidacji syryjskiej broni chemicznej oraz porozumieli się o…

Analizy | | Witold Rodkiewicz

9 września minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, po spotkaniu w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Syrii Walidem Muallemem, wystąpił z inicjatywą ustanowienia międzynarodowej kontroli nad syryjską bronią chemiczną i…

Analizy | | Jadwiga Rogoża

8 września w większości regionów Rosji odbyły się wybory lokalne, w tym wybory gubernatorów, regionalnych legislatur i merów miast. O ile w większości regionów zdecydowane zwycięstwo odnieśli kandydaci władz, o tyle w kilku miastach z…

Analizy | | Kamil Kłysiński, Agata Wierzbowska-Miazga

26 sierpnia w Mińsku został aresztowany Władisław Baumgertner – dyrektor generalny rosyjskiego koncernu Uralkalij oraz (do niedawna) szef rady nadzorczej Białoruskiej Kompanii Potasowej (BKK), rosyjsko-białoruskiej spółki eksportującej…