1 - 7 z 7
Analizy | | Wojciech Konończuk, Arkadiusz Sarna

21 czerwca czołowy ukraiński holding medialny UMH poinformował o sprzedaży 98% swoich akcji firmie VETEK, należącej do 27-letniego przedsiębiorcy Serhija Kurczenki. Niezwykła – nawet jak na ukraińskie warunki – dynamika rozwoju firmy…

Punkt widzenia | | Tadeusz A Olszański

Głównym wyzwaniem dla ukraińskiej polityki tożsamości, w tym polityki historycznej, jest Rosja i rosyjskość. Wypracowanie równowagi między wyrazistą tożsamością państwowo-narodową a uczestnictwem w „świecie słowiańskim” warunkuje…

Analizy | | Tadeusz Iwański

18 czerwca w Kijowie odbyło się spotkanie prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem, podczas którego podpisano protokół o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych ukraińsko-białoruskiej umowy o…

Analizy | | Marta Jaroszewicz

5 czerwca ukraiński Komitet Statystyczny oraz Akademia Nauk opublikowały dane drugiego wszechukraińskiego badania migrantów zarobkowych. Najciekawsze wnioski badania dotyczą roli Polski, którą sondaż wskazuje jako drugi po Rosji kraj…

Analizy | | Kamil Kłysiński

W ciągu pierwszych czterech miesięcy br. nastąpił silny wzrost deficytu bilansu handlowego Białorusi do poziomu -1 mld USD, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza pogorszenie salda aż o ponad 2 mld USD. W tej…

Analizy | | Kamil Całus

30 maja Liberalno-Demokratyczna Partia Mołdawii (LDPM) i Partia Demokratyczna (PDM) oraz siedmiu byłych członków Partii Liberalnej (PL) podpisali porozumienie o utworzeniu nowej większościowej koalicji, która przyjęła nazwę Koalicji na…

Analizy |

31 maja premier Ukrainy Mykoła Azarow podpisał memorandum o pogłębieniu współdziałania między Ukrainą a organem wykonawczym Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu (UC). Podpisanie memorandum wpisuje się w taktykę lawirowania władz…