1 - 5 z 5
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Kamil Kłysiński
23 marca Rada UE zdecydowała o rozszerzeniu sankcji wobec Białorusi. Do listy 232 osób objętych zakazem wjazdu na terytorium UE dodano 12 nazwisk, w tym dwóch znaczących białoruskich biznesmenów, podejrzewanych o finansowe…
Analizy | | Wojciech Konończuk, Sławomir Matuszak
Mołdawia i Ukraina przystępując odpowiednio w maju 2010 roku i lutym 2011 roku do Wspólnoty Energetycznej zobowiązały się do przyjęcia i wdrożenia szeregu unijnych dyrektyw związanych z sektorem gazu, energii elektrycznej,…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Będący w opozycji komuniści odmówili zaakceptowania legalności wyboru, mimo uznania go 19 marca przez Sąd Konstytucyjny i wezwali społeczeństwo do nieposłuszeństwa obywatelskiego. W dniu wyborów partia komunistyczna zorganizowała w…
Analizy | | Tadeusz Iwański

Szef MSZ Ukrainy Kostiantyn Hryszczenko opublikował artykuł programowy dotyczący celów i zadań ukraińskiej polityki zagranicznej. Diagnozując w UE „subiektywną niechęć i obiektywny brak środków” dla dalszego…

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Premierzy Rosji, Kazachstanu i Białorusi – państw członkowskich powstałej z inicjatywy Rosji Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej – wystosowali 11 marca wspólne oświadczenie, w którym uznali za niedopuszczalne sankcje wobec Białorusi…