1 - 3 z 3
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Zmiany te zwiększają kontrolę prezydenta Janukowycza nad najważniejszymi instytucjami państwowymi, a ich głównym celem jest przygotowanie zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i zapobieżenie poważniejszym protestom społecznym.
Analizy | | Rafał Sadowski
9 lutego Komisja Europejska przedstawiła raporty oceniające postępy Mołdawii i Ukrainy we wdrażaniu planów działań na rzecz liberalizacji wizowej z Unią Europejską. Realizacja podzielona jest na dwie fazy: (1) wprowadzenia zmian…
Analizy | | Andrzej Wilk

24 stycznia ukraiński resort obrony przedstawił plany finansowe na rok 2012. Zgodnie z ustawą budżetową na cele wojskowe ma zostać przeznaczone 16,4 mld hrywien (2,04 mld USD), co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20%. Na…