1 - 5 z 5
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Decyzja Międzynarodowego Trybunału w Hadze z lutego 2009 roku, ostatecznie rozstrzygająca status Wyspy Wężowej i podział wyłącznych stref ekonomicznych na szelfie kontynentalnym Morza Czarnego między Ukrainę i Rumunię, usunęła z…
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Swoboda koncentruje się na zwalczaniu tych tendencji w ukraińskiej polityce i życiu społecznym, które uznaje za prorosyjskie, a jej stosunek do Rosji i Rosjan jest jednoznacznie wrogi. W stosunkach z Polską widzi ona niemal wyłącznie…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Trudności w wypełnianiu zobowiązań wobec Funduszu odzwierciedlają szerszy problem z przeprowadzaniem reform na Ukrainie. Część zmian, które nie naruszają interesów poszczególnych grup wpływu udaje się przeprowadzić łatwo. Jednak…
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
W ostatnich miesiącach na Ukrainie nastąpiło zaostrzenie działań wymierzonych w przywódców opozycji, przede wszystkim w byłą premier Julię Tymoszenko oraz byłego szefa MSW Jurija Łucenkę. Obojgu postawiono zarzuty nadużycia władzy…
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
W najbliższej perspektywie, w przypadku spełnienia części postawionych przez UE wymogów, Ukraina może starać się o rozszerzenie funkcjonujących od 2008 roku ułatwień wizowych.