1 - 1 z 1
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Trudności w wypełnianiu zobowiązań wobec Funduszu odzwierciedlają szerszy problem z przeprowadzaniem reform na Ukrainie. Część zmian, które nie naruszają interesów poszczególnych grup wpływu udaje się przeprowadzić łatwo. Jednak…