1 - 1 z 1
Analizy |
23–24 listopada wizytę w Moskwie i Petersburgu złożył premier Chin, Wen Jiabao. Koncentrowała się ona głównie na sprawach dwustronnej współpracy inwestycyjnej. Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie generalnego kontraktu na budowę…