1 - 5 z 5
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota

Komisja Europejska ogłosiła decyzję określającą warunki większego wykorzystania przepustowości gazociągu OPAL – przez rosyjski koncern gazowy Gazprom.

Komentarze OSW | | Kamil Frymark

Niemcy, stawiając się w roli architekta procesu pokojowego na Ukrainie, stały się pośrednio zakładnikiem jego (nie)powodzenia. 

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Zwalczanie oszustw podatkowych to element budowania pozycji międzynarodowej Niemiec jako odpowiedzialnego mocarstwa.

Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Niemieckie stanowisko w NATO wobec wzmacniania wschodniej flanki ewoluowało w ciągu ostatnich dwóch lat.

Komentarze OSW | | Kamil Frymark, Justyna Gotkowska

Postępująca destabilizacja południowego sąsiedztwa i tego konsekwencje dla UE i RFN wymuszają większe niemieckie zaangażowanie.