1 - 3 z 3
Analizy | | Tomasz Dąborowski

Decyzje szczytu w Dubrowniku mają na celu zdynamizowanie procesu budowy infrastruktury gazowej, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej. 

Analizy | | Marta Szpala, Andrzej Sadecki

Od 2014 roku znacząco wzrosła liczba imigrantów, próbujących nielegalnie dostać się do UE przez państwa Bałkanów Zachodnich.

Komentarze OSW | | Jakub Groszkowski

Od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego lewicowy rząd Słowacji zajmuje niejednoznaczne stanowisko wobec Rosji.