1 - 4 z 4
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Kluczowa dla bezpieczeństwa państw bałtyckich jest nie tyle zachodnia, ile rosyjska percepcja wzmacniania obecności NATO.

Komentarze OSW | | Kamil Całus

Specyficzny system władzy w Mołdawii, zdominowany przez dwóch oligarchów kontrolujących dwie główne partie jest bardzo trudny do zmiany.

Komentarze OSW | | Szymon Ananicz

Sto lat po ludobójstwie Ormian w Imperium Osmańskim wydarzenie to ma wciąż fundamentalne znaczenie dla ormiańskiej i tureckiej tożsamości.

Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski

Formuła wielostronna jest wykorzystywana przez Chiny do długofalowej poprawy stosunków bilateralnych z wybranymi państwami regionu.