1 - 10 z 17
Analizy | | Rafał Bajczuk

Według Berlina koordynacja zakupów gazu kłóci się z ideą zliberalizowanego europejskiego rynku. 

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Nowelizację ustawy o obywatelstwie socjaldemokraci przeforsowali w okresie kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Analizy | | Kamil Całus

Po trudnych, trwających niemal dwa miesiące negocjacjach 23 stycznia dwa największe mołdawskie ugrupowania proeuropejskie zawarły umowę koalicyjną.

Analizy | | Katarzyna Chawryło, Witold Rodkiewicz

Reanimacja ruchu Noworosja, do tej pory nieprzejawiającego większej aktywności publicznej, nieprzypadkowo zbiegła się z eskalacją walk na Ukrainie.

Analizy | | Witold Rodkiewicz, Andrzej Wilk, Wojciech Konończuk, Kamil Frymark

W ostatnich dniach działania wojenne w Donbasie zostały wznowione na całej długości linii frontu.

Analizy | | Szymon Ananicz

Brak perspektyw zmiany sytuacji na drodze wyborów sprawia, że niezadowolenie społeczne coraz częściej znajduje ujście w ulicznych protestach.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Organizacja ma prawdopodobnie służyć Kremlowi do pacyfikowania ewentualnych protestów w kontekście pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Analizy | | Wojciech Konończuk, Andrzej Wilk

Moskwa chce wymusić bezwarunkową zgodę na przystąpienie do nowej tury rozmów politycznych, zmieniających porozumienia mińskie.

Analizy | | Konrad Popławski

Kanclerz Merkel musi skłonić Grecję do współpracy z UE, jednocześnie obiecując Atenom jak najmniej ustępstw, które wywołałyby niezadowolenie w Niemczech.

Analizy | | Marta Szpala

Nowa prezydent swoje zwycięstwo zawdzięcza przekształceniu wyborów prezydenckich w referendum dotyczące polityki rządu.