1 - 5 z 5
Analizy | | Katarzyna Chawryło, Witold Rodkiewicz

Reanimacja ruchu Noworosja, do tej pory nieprzejawiającego większej aktywności publicznej, nieprzypadkowo zbiegła się z eskalacją walk na Ukrainie.

Analizy | | Witold Rodkiewicz, Andrzej Wilk, Wojciech Konończuk, Kamil Frymark

W ostatnich dniach działania wojenne w Donbasie zostały wznowione na całej długości linii frontu.

Analizy | | Wojciech Konończuk, Andrzej Wilk

Moskwa chce wymusić bezwarunkową zgodę na przystąpienie do nowej tury rozmów politycznych, zmieniających porozumienia mińskie.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Ostatnie tygodnie obrad nowej Rady Najwyższej ukazują coraz mocniej rysujące się linie podziału w koalicji rządzącej.

Analizy | | Tomasz Piechal

Na Ukrainie rośnie rozczarowanie spowodowane brakiem reform i pogarszającą się sytuacją gospodarczą.