1 - 10 z 46
Analizy | | Tadeusz A Olszański

12 grudnia rozpoczęło się pierwsze posiedzenie wybranej w październiku Rady Najwyższej Ukrainy. Ukonstytuowały się następujące frakcje: Partii Regionów (210 deputowanych, z tego 25 wybranych jako deputowani niezależni), Zjednoczonej…

Analizy | | Tadeusz Iwański, Rafał Sadowski

10 grudnia Rada UE stwierdziła, że istnieje możliwość podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą w listopadzie 2013 roku. Uzależnia to jednak od spełnienia przez Kijów warunków w trzech obszarach: osiągnięcia postępów w reformach,…

Analizy | | Kamil Kłysiński

7 grudnia Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, nakładający na pracodawców w przemyśle drzewnym obowiązek zawarcia nowych kontraktów ze wszystkimi zatrudnionymi tam pracownikami. Nowe umowy nie będą mogły być wypowiedziane bez zgody…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

27 listopada prezydent Wiktor Janukowycz podpisał ustawę o referendum powszechnym, która umożliwia stanowienie prawa bez jakiegokolwiek udziału parlamentu. Nie przewidziano udziału Rady Najwyższej ani w procesie przygotowywania…

Analizy | | Kamil Kłysiński, Agata Wierzbowska-Miazga

22 listopada na Białorusi złożył wizytę szef rosyjskiego koncernu Gazprom Aleksiej Miller. Otworzył on zmodernizowaną stację dystrybucji gazu „Zapadnaja” pod Mińskiem i spotkał się z białoruskimi władzami. W rozmowie z prezydentem…

Analizy | | Rafał Sadowski

19 listopada Rada UE uznała, że Mołdawia zrealizowała pierwszą fazę Planu Działań na rzecz Liberalizacji Wizowej (PDLW) i zgodziła się na jej przejście do drugiej fazy. Wypełnienie PDLW ma prowadzić do zniesienia wiz schengeńskich. Plan…

Analizy | | Kamil Całus

20 listopada przywódca Naddniestrza Jewgienij Szewczuk podpisał nową koncepcję polityki zagranicznej separatystycznej republiki. Dokument jako główny priorytet wskazuje pełną gospodarczą, kulturową, a docelowo także polityczną…

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

9 listopada prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że znaczna część białoruskich towarów eksportowanych obecnie przez porty Litwy i Łotwy zostanie przekierowana do portów rosyjskich w obwodzie leningradzkim. Decyzja…

Analizy | | Piotr Żochowski

9 listopada prezydent Alaksandr Łukaszenka zwolnił ze stanowiska szefa KGB Wadzima Zajcaua. Jego obowiązki pełni tymczasowo sekretarz Rady Bezpieczeństwa Leanid Malcau. Łukaszenka wyraził zaniepokojenie przejawami „zdrady interesów…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Wybory parlamentarne na Ukrainie 28 października wygrała Partia Regionów, zdobywając jednak znacznie mniej głosów niż przed pięciu laty i nie uzyskując samodzielnej…