1 - 4 z 4
Analizy | | Tadeusz A Olszański

12 grudnia rozpoczęło się pierwsze posiedzenie wybranej w październiku Rady Najwyższej Ukrainy. Ukonstytuowały się następujące frakcje: Partii Regionów (210 deputowanych, z tego 25 wybranych jako deputowani niezależni), Zjednoczonej…

Analizy | | Tadeusz Iwański, Rafał Sadowski

10 grudnia Rada UE stwierdziła, że istnieje możliwość podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą w listopadzie 2013 roku. Uzależnia to jednak od spełnienia przez Kijów warunków w trzech obszarach: osiągnięcia postępów w reformach,…

Analizy | | Kamil Kłysiński

7 grudnia Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, nakładający na pracodawców w przemyśle drzewnym obowiązek zawarcia nowych kontraktów ze wszystkimi zatrudnionymi tam pracownikami. Nowe umowy nie będą mogły być wypowiedziane bez zgody…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

27 listopada prezydent Wiktor Janukowycz podpisał ustawę o referendum powszechnym, która umożliwia stanowienie prawa bez jakiegokolwiek udziału parlamentu. Nie przewidziano udziału Rady Najwyższej ani w procesie przygotowywania…