1 - 1 z 1
Analizy | | Tadeusz A Olszański

3 lipca Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o zasadach polityki językowej państwa zapewniającą „językom regionalnym i mniejszości narodowych” rolę równoległego języka urzędowania władz publicznych i samorządowych w tych regionach, w…