1 - 3 z 3
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

W ostatnich latach państwa Europy Wschodniej oraz Chiny wykazują rosnące zainteresowanie pogłębieniem kontaktów dwustronnych. W przypadku Ukrainy, Białorusi i Mołdawii jest to spowodowane złą sytuacją gospodarczą, wywołaną m.in. przez…

Prace OSW | | Tadeusz A Olszański
Na Ukrainie obok Ukraińców mieszkają bardzo liczni Rosjanie i członkowie innych narodowości b. ZSRR, a także wciąż duża grupa ludzi, identyfikujących się jako ludzie sowieccy. Znacząca część Ukraińców posługuje się w życiu codziennym…
Analizy | | Tadeusz Iwański, Anna Kwiatkowska-Drożdż, Rafał Sadowski
Stawką konfliktu politycznego między UE a Ukrainą o Julię Tymoszenko jest przyszłość Partnerstwa Wschodniego i tym samym całego wschodniego wymiaru UE jako narzędzia stopniowej, sektorowej integracji państw PW z Unią.