1 - 5 z 5
Analizy | | Kamil Kłysiński, Rafał Sadowski
Zaostrzając działania wobec UE Mińsk liczył, że wzmocni podziały pomiędzy tymi państwami członkowskimi, które zainteresowane są przede wszystkim rozwojem współpracy gospodarczej z Białorusią, a tymi, które opowiadają się za…
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Zmiany te zwiększają kontrolę prezydenta Janukowycza nad najważniejszymi instytucjami państwowymi, a ich głównym celem jest przygotowanie zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i zapobieżenie poważniejszym protestom społecznym.
Analizy | | Rafał Sadowski
9 lutego Komisja Europejska przedstawiła raporty oceniające postępy Mołdawii i Ukrainy we wdrażaniu planów działań na rzecz liberalizacji wizowej z Unią Europejską. Realizacja podzielona jest na dwie fazy: (1) wprowadzenia zmian…
Analizy | | Andrzej Wilk

24 stycznia ukraiński resort obrony przedstawił plany finansowe na rok 2012. Zgodnie z ustawą budżetową na cele wojskowe ma zostać przeznaczone 16,4 mld hrywien (2,04 mld USD), co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20%. Na…

Analizy | | Kamil Kłysiński
25 stycznia podczas konferencji prasowej Irina Chalip, żona jednego z białoruskich więźniów politycznych Andreja Sannikaua poinformowała, iż jej mąż jeszcze w listopadzie ub.r. zwrócił się do prezydenta Alaksandra Łukaszenki z…