1 - 10 z 270
Prace OSW | | Michał Bogusz
Znaczenie strategiczne i ekonomiczne oraz napięcia polityczne w regionie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej uczyniły Tajwan i Cieśninę Tajwańską jednym z najbardziej zapalnych miejsc na świecie. Równocześnie utrzymanie status quo…
Raport OSW | | Zespół Rosyjski OSW
Spis treści Tezy I.       Reakcja Kremla na bunt 1.1.       Szok dla systemu 1.2.       Śmierć Prigożyna
Raport OSW | | Sebastian Płóciennik
Integracja polityki wobec europejskich banków nabrała znaczenia po wybuchu kryzysu finansowego w 2007 roku. Ze względu na rosnące zagrożenia dla stabilności strefy euro państwa członkowskie zdecydowały się zbudować jednolity nadzór nad…
Raport OSW | | Kamil Całus
Rumunia to największe i najludniejsze państwo południowo-wschodniej Europy, a zarazem jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Starego Kontynentu. Mimo potencjału, jakim dysponuje, polityka zagraniczna Bukaresztu wydaje się bardzo…
Raport OSW | | Anna Kwiatkowska, Kamil Frymark, Michał Kędzierski, Lidia Gibadło, Sebastian Płóciennik, Justyna Gotkowska
Tezy Wstęp. Skąd się wzięła i dokąd zmierza Zeitenwende? (Anna Kwiatkowska)
Raport OSW | | Jadwiga Rogoża, Krzysztof Nieczypor
Popularność nauki języka polskiego na Ukrainie w ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrasta. Spowodowane jest to przede wszystkim dążeniem Ukraińców do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce, a także chęcią rozpoczęcia studiów na polskich…
Raport OSW | | Sławomir Matuszak, Tadeusz Iwański, Konrad Popławski, Andrzej Wilk
Spis treści Tezy I. Sytuacja makroekonomiczna 1. PKB 2. Produkcja przemysłowa
Raport OSW | | Maria Domańska
Rosja doświadcza obecnie największej we współczesnej historii fali emigracji z przyczyn politycznych. Tysiące osób (opozycjoniści, aktywiści, obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze) zostało zmuszonych do opuszczenia kraju z uwagi…
Punkt widzenia | | Marek Menkiszak
Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę ma na celu podporządkowanie lub zniszczenie tego państwa, wywrócenie obecnego ładu politycznego i bezpieczeństwa w Europie oraz zasadniczą rewizję porządku globalnego. Konflikt ma charakter systemowy i…
Raport OSW | | Piotr Szymański
Arktyka stanowi obszar najsilniej dotknięty zmianami klimatu. Ocean Lodowaty jest coraz cieplejszy, otwierają się nowe możliwości żeglugi i wydobycia surowców, a podbiegunowa współpraca międzynarodowa stopniowo ustępuje rywalizacji – na…