501 - 510 z 600
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Aneksja Krymu i destabilizacja Ukrainy przez Rosję tworzą nowy kontekst dla polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Kazachstanu.
Komentarze OSW | | Szymon Ananicz
Z punktu widzenia Ankary ewolucja konfliktu syryjskiego jest wysoce niekorzystna.
Komentarze OSW | | Joanna Hyndle-Hussein
Po prawdopodobnej reelekcji należy oczekiwać dalszego wzrostu rywalizacji politycznej z udziałem prezydent.
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Zmiana ustroju administracyjnego Ukrainy dałaby Moskwie możliwość wywierania presji na władze centralne za pośrednictwem regionów wschodnich i południowych.
Komentarze OSW | | Marek Matusiak
Gruzja staje przed strategicznymi wyzwaniami, które znacząco wzmacnia konflikt na Ukrainie: przyszłością stosunków z Zachodem i z Rosją.
Komentarze OSW | | Konrad Popławski, Anna Kwiatkowska
Kryzys na Ukrainie i rosyjska interwencja postawiły rząd Niemiec przed koniecznością działań i decyzji, na które w Berlinie nikt nie był gotowy i których nikt nie chciał.
Komentarze OSW | | Marek Menkiszak
Punktem wyjścia doktryny Putina jest pewien obraz świata, który wprowadza podział na naturalną wspólnotę cywilizacyjną, którego centrum jest Rosja.
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
Przedsiębiorstwa zbrojeniowe z RFN, podobnie jak inne firmy europejskie, stoją obecnie przed dużymi wyzwaniami.
Komentarze OSW | | Kamil Całus
Mimo skomplikowanych stosunków Gagauzji z Kiszyniowem wydaje się, że region nie ma potencjału do poważnej destabilizacji sytuacji wewnętrznej.
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
Wbrew obawom wyzwolonym przez kryzys polityczny na Ukrainie, scenariusz masowej migracji ludności należy uznać za mało prawdopodobny.