461 - 470 z 571
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Wyniki finansowe Ukrainy za ostatnie miesiące potwierdziły znaczące pogłębianie się trwającego od połowy 2012 roku kryzysu gospodarczego.
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
Można szacować, że co najmniej od 400-500 tysięcy osób uciekło z terenów objętych konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy oraz z Krymu.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Wraz ze wzrostem ambicji i siły Azerbejdżanu, jego polityka coraz bardziej odbiega od oczekiwań i planów Zachodu.
Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk
Nowa ustawa definiuje jednak wyraźnie, że rozwijać będzie się przede wszystkim energetyka wiatrowa i słoneczna.
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło
Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że interesy rosyjskiej Cerkwi i Kremla, które przez lata były zbieżne, zaczynają obecnie kolidować.
Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża, Ewa Fischer
Moskwa podjęła decyzję o aneksji Krymu ad hoc, bez kalkulacji kosztów integracji półwyspu z rosyjskim systemem prawnym, politycznym i socjalno-ekonomicznym.
Komentarze OSW | | Krzysztof Strachota
Będący kolejnym etapem kryzysu na Bliskim Wschodzie obecny konflikt wewnętrzny w Iraku stawia Turcję wobec poważnych wyzwań.
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Po aneksji Krymu Tatarzy Krymscy stanęli wobec konieczności wypracowania modus vivendi w nowej, znacznie trudniejszej dla nich sytuacji.
Komentarze OSW | | Konrad Popławski, Rafał Bajczuk
Niemieccy politycy z niepokojem patrzą na topniejące zyski do niedawna bardzo rentownych koncernów energetycznych.
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Podpisanie 30-letniego kontraktu kończy długi proces negocjacyjny zapoczątkowany jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia.