21 - 30 z 478
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Gdy 24 sierpnia 2021 r. Ukraina wchodziła w czwartą dekadę niepodległości, a stołecznym Chreszczatykiem paradowały oddziały Sił Zbrojnych, zgromadzeni w Kijowie obywatele, politycy i goście zagraniczni nie przypuszczali, że po pół roku te…
Komentarze OSW | | Kamil Całus
W związku z narastającym w ostatnich miesiącach kryzysem cenowym w Mołdawii Moskwa podjęła działania mające na celu destabilizację tego kraju. Szczególnie widoczne są one w tradycyjnie orientującej się na Rosję autonomicznej Gagauzji, w…
Komentarze OSW | | Sebastian Płóciennik
Zgodnie z popularnym stereotypem o rygoryzmie finansowym Niemców ich reakcja na inflację powinna opierać się na twardej polityce pieniężnej, cięciu wydatków publicznych i zamrożeniu płac – nawet za cenę przejściowej recesji i wzrostu…
Komentarze OSW | | Karolina Zielińska
Po uruchomieniu wydobycia gazu ze złoża Karisz, które ma nastąpić we wrześniu 2022 r., Izrael będzie dysponował nadwyżkami umożliwiającymi mu rozpoczęcie eksportu do państw Unii Europejskiej ok. 10 mld m3 surowca rocznie. Ma do tego…
Komentarze OSW | | Michał Kędzierski
Wskutek ograniczania przez Rosję dostaw gazu do Europy na nowo rozgorzała w RFN debata o energetyce jądrowej. Wbrew często powtarzanej w mediach frazie o możliwym powrocie do atomu w niemieckich realiach politycznych bardziej prawdopodobne…
Komentarze OSW | | Krzysztof Dębiec
Centroprawica objęła władzę na Słowacji wiosną 2020 r. W trakcie kampanii obiecywała gruntowną odnowę państwa, a potem podjęła liczne działania w tym kierunku. Zarazem musiała i musi stawiać czoła kolejnym kryzysom – najpierw pandemicznemu…
Komentarze OSW | | Michał Bogusz
W pierwszej połowie 2020 r. wydawało się, że dzięki strategii „zero COVID” Chiny odniosły w porównaniu z wieloma innymi państwami sukces w opanowywaniu pandemii. Po dwóch latach, kiedy dla większości świata COVID-19 przestaje być problemem…
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska, Jacek Tarociński
Na szczycie w Madrycie NATO przyjęło nową koncepcję strategiczną, która definiuje Rosję jako najważniejsze bezpośrednie źródło zagrożenia i nie wyklucza ewentualności jej ataku na jedno z państw należących do organizacji. Sojusz zamierza w…
Komentarze OSW | | Krzysztof Strachota
Wojna na Ukrainie z całą siłą przywołała pytanie o pozycję międzynarodową i strategię polityczną Turcji w jej sąsiedztwie, ale też w relacjach z Zachodem i Rosją. W pierwszych miesiącach agresji Turcja potwierdziła jej zakorzenienie na…
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Krzysztof Nieczypor
Niepowodzenie operacji militarnej, której celem było szybkie polityczne podporządkowanie Ukrainy, wymusiło na Rosji modyfikację planu na rzecz umocnienia się na zajętych dotąd terytoriach. Wskutek znaczącego oporu społecznego Kreml…