21 - 30 z 388
Komentarze OSW |
  SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski, Krzysztof Nieczypor
Stosunki chińsko-ukraińskie definiowane są wciąż przez wydarzenia 2014 r.: ukraińską rewolucję godności i rosyjską inwazję na Ukrainę. Ich konsekwencje do dziś blokują dialog polityczny wysokiego szczebla między Kijowem a Pekinem, któremu…
Komentarze OSW |
SONDAŻE   Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Ekspansja na rynku gazu skroplonego stała się w ostatnich latach jednym z priorytetowych obszarów polityki energetycznej Rosji, co znalazło odzwierciedlenie w oświadczeniach przedstawicieli władz oraz wielu przyjętych w ostatnim czasie…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Piotr Szymański
Północna flanka NATO odgrywa coraz większą rolę w bezpieczeństwie obszaru euroatlantyckiego. Siły rosyjskie zgromadzone w Północnym Okręgu Wojskowym stanowią nie tylko zagrożenie konwencjonalne dla Norwegii, lecz także nuklearne dla całego…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Pandemia COVID-19 wpędziła Białoruś w recesję, jednak największym ciosem dla gospodarki tego kraju okazał się głęboki kryzys polityczny. Wywołały go władze, fałszując wyniki wyborów prezydenckich, co spotkało się z masowym sprzeciwem…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Polskie szkolnictwo na Białorusi zostało w latach dziewięćdziesiątych utworzone od podstaw dzięki wysiłkowi finansowemu Warszawy i organizacyjnemu polskiej mniejszości w tym kraju. Choć przez pierwsze lata rozwijało się względnie spokojnie…
Komentarze OSW | | Mariusz Marszewski, Tadeusz A Olszański
Po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r. Tatarzy Krymscy zostali zmuszeni do przyjęcia strategii nastawionej na przetrwanie, uniknięcie represji oraz ewentualność kolejnego wysiedlenia, którego się poważnie obawiali. Część elit…