21 - 30 z 509
Komentarze OSW | | Wojciech Górecki, Krzysztof Strachota
Po ponad dwóch latach od zakończenia II wojny karabaskiej (listopad 2020 r.) sytuacja w rejonie konfliktu pozostaje wysoce niestabilna. Pomimo m.in. deklaracji o faktycznym rozwiązaniu problemu, intensywnych rozmów pokojowych i…
Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska
Niemcy powoli otrząsają się z szoku spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę. Nazwali już procesy, które mają pomóc im zrewidować dotychczasowy, rzekomo doskonały model uprawiania polityki i biznesu. Na razie reformy wprowadzają tam, gdzie…
Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk
Od roku trwa wojna, której niemal nikt nie prognozował. Sygnały o rosyjskich przygotowaniach wojennych docierały co najmniej kilka miesięcy przed 24 lutego 2022 r., nie było jednak konsensusu politycznego i eksperckiego, jak je odczytywać…
Komentarze OSW | | Bogdan Zawadewicz
W ostatniej dekadzie politykę zagraniczną Belgradu determinowały kluczowe dylematy dotyczące kształtu państwa, m.in. kwestia Kosowa oraz dążenie do balansowania między głównymi aktorami obecnymi na Bałkanach – Zachodem, Rosją i Chinami.…
Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża
Rosyjska inwazja na Ukrainę domyka proces przemian tożsamościowych i kształtowania się ukraińskiego narodu politycznego. Rok wojny, któremu towarzyszyła kompleksowa derusyfikacja życia społecznego, przyspieszył zwrot Ukraińców ku rodzimym…
Komentarze OSW | | Zespół OSW
Rosyjska inwazja na Ukrainę stała się bezprecedensowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO. Państwa bałtyckie, wyszehradzkie i czarnomorskie położone są w sąsiedztwie walczącej Ukrainy bądź bezpośrednio graniczą z…
Komentarze OSW | | Kamil Całus
Agresywna retoryka i nieprzyjazne działania Moskwy względem Mołdawii na tle inwazji na Ukrainę doprowadziły do znacznego przyspieszenia – obserwowanego od lat, ale dotychczas bardzo powolnego – procesu osłabiania rosyjskich wpływów w tym…
Komentarze OSW | | Maria Domańska
Wraz z rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na większą niż dotąd skalę uwidoczniły się totalitarne ambicje reżimu putinowskiego. Przejawiają się one we wzroście represji, coraz głębszym ingerowaniu przez państwo w prywatne życie obywateli,…
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Wyniki makroekonomiczne Rosji w 2022 r. okazały się znacznie lepsze, niż prognozowano rok temu – w pierwszych tygodniach po inwazji na Ukrainę. Niemniej w warunkach wojennych – przy dynamicznie zwiększających się wydatkach na armię, skali…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski
Od początku agresji Rosji na Ukrainę Republika Białorusi (RB) udostępnia rosyjskiej armii swoje terytorium, infrastrukturę wojskową, transportową i logistyczną. Białoruska armia nie uczestniczy jednak w walkach. Reżim Alaksandra Łukaszenki…