1 - 10 z 719
Punkt widzenia | | Marek Matusiak
Izrael to państwo rozwinięte, dostatnie, wpływowe na arenie międzynarodowej i silne militarnie. Zarazem jednak tamtejsze życie polityczne sprawia wrażenie, jakby stale znajdowało się w kryzysie albo o krok od niego. Normą są przedterminowe…
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło, Maria Domańska, Marek Menkiszak, Iwona Wiśniewska
Tezy
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Jak dotychczas negatywne skutki sankcji nakładanych na Rosję były łagodzone przez zgromadzone zapasy, wysokie ceny surowców energetycznych oraz ograniczony spadek fizycznych wielkości eksportu, zwłaszcza ropy naftowej. W efekcie, według…
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
Po pół roku wojny Ukraina może świętować sukces – dzięki mobilizacji całego społeczeństwa do walki i nieprzerwanemu wsparciu Zachodu w zakresie rozpoznania i logistyki wciąż skutecznie się broni. Z kolei Rosja nie zrealizowała…
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Gdy 24 sierpnia 2021 r. Ukraina wchodziła w czwartą dekadę niepodległości, a stołecznym Chreszczatykiem paradowały oddziały Sił Zbrojnych, zgromadzeni w Kijowie obywatele, politycy i goście zagraniczni nie przypuszczali, że po pół roku te…
Komentarze OSW | | Kamil Całus
W związku z narastającym w ostatnich miesiącach kryzysem cenowym w Mołdawii Moskwa podjęła działania mające na celu destabilizację tego kraju. Szczególnie widoczne są one w tradycyjnie orientującej się na Rosję autonomicznej Gagauzji, w…
Komentarze OSW | | Sebastian Płóciennik
Zgodnie z popularnym stereotypem o rygoryzmie finansowym Niemców ich reakcja na inflację powinna opierać się na twardej polityce pieniężnej, cięciu wydatków publicznych i zamrożeniu płac – nawet za cenę przejściowej recesji i wzrostu…
Komentarze OSW | | Karolina Zielińska
Po uruchomieniu wydobycia gazu ze złoża Karisz, które ma nastąpić we wrześniu 2022 r., Izrael będzie dysponował nadwyżkami umożliwiającymi mu rozpoczęcie eksportu do państw Unii Europejskiej ok. 10 mld m3 surowca rocznie. Ma do tego…
Komentarze OSW | | Michał Kędzierski
Wskutek ograniczania przez Rosję dostaw gazu do Europy na nowo rozgorzała w RFN debata o energetyce jądrowej. Wbrew często powtarzanej w mediach frazie o możliwym powrocie do atomu w niemieckich realiach politycznych bardziej prawdopodobne…
Komentarze OSW | | Krzysztof Dębiec
Centroprawica objęła władzę na Słowacji wiosną 2020 r. W trakcie kampanii obiecywała gruntowną odnowę państwa, a potem podjęła liczne działania w tym kierunku. Zarazem musiała i musi stawiać czoła kolejnym kryzysom – najpierw pandemicznemu…